MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPACH

UL. LEŚNIKOWSKA 54    18-100 ŁAPY

TEL: 085-715-25-50 / 085-715-27-18

FAX: 085-715-25-50

   | Strona Główna | Galeria | Kontakt |  
Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy- aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”  
Aktualności

Harmonogramy kursów zawodowych czytaj więcej

Działania informacyjno-promocyjne
czytaj więcej...

09.09.2008r

Konferencja Inauguracyjna

Nowe zdjęcia w Galerii

1.09.2008
Konferencja informacyjno- promocyjna
czytaj więcej...

25.08.2008r

Spotkanie rekrutacyjno-orgnizacyjne z uczestnikami projektu czytaj więcej...

25.08.2008r

Nowe zdjęcia w Galerii

WITAMY!

 

PROJEKT

„NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY-
AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA
BEZROBOTNYCH W GMINIE ŁAPY”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.mopslapy.pl 
informuje,  że
od 01.07.2008 do 31.12.2008.
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowany projekt systemowy pn :
 

„Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy- aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”


 (PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIOTYTYET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , DZIAŁANIE7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ )

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej adresuje projekt w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy), o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
            Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest chęć zmiany swojej sytuacji na rynku pracy lub podniesienia własnych kompetencji.
            Celem głównym projektu  jest  zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej  osób bezrobotnych , poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Przystąpienie do realizacji projektu wymagało zorganizowania Biura Projektu, które mieści się przy ul. Głównej 50 w Łapach.
Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwa Kierownik Projektu,  jego Asystent oraz księgowa projektu.
Koordynator projektu: Urszula Andrejuk
tel. 0 517 768 310
Asystent koordynatora: Małgorzata Wasilewska
tel. 0 517 768 336

Więcej o projekcie

 

www.efs.gov.pl